LiveTrainings na SUSE Linux Expert Days EMEA 2014 & 2015

Na zaproszenie polskiego przedstawicielstwa SUSE 7 października br, przedstawiciele naszej firmy wzięli udział w dorocznej konferencji „SUSE Linux Expert Days 2014” organizowanej w ramach europejskiego roadshow „SUSE Linux Expert Days EMEA 2014 & 2015”. Ponad 500 uczestników konferencji odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie korzystając z urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów) oraz komputerów stacjonarnych mogło sprawdzić swoją wiedzę w „Pierwszym Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Systemie Linux”.

Test był realizowany na wersji beta platformy LiveTrainings przy wykorzystaniu modułu testów kompetencyjnych . Uczestnicy, którzy zdecydowali się wziąć udział w teście, mieli możliwość zapoznania się z projektowaną platformą oraz informacją na temat współfinansowania projektu ze środków POIG. Dwunastu szczęśliwców, którzy poprawnie i najszybciej rozwiązali test opuściło Centrum Nauki Kopernik w towarzystwie nowego tabletu firmy Samsung.