O projekcie – platforma LiveTrainings

Firma Webzone Michał Szulejewski realizuje projekt „LiveTrainings – innowacyjna platforma do realizacji szkoleń w formule social learning”, który w 70% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: „LiveTrainings.pl – innowacyjna platforma do realizacji szkoleń w formule social learning”
Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nazwa działania: Działanie 8.1 „Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Nazwa beneficjenta: Webzone Michał Szulejewski
Wniosek o dofinansowanie: WND-POIG.08.01.00-14-641/13
Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-14-641/13-00
Warto projektu netto: 797 650 PLN
Łączna kwota dofinansowania netto: 558 355,00 PLN, w tym 474 601,75 PLN współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% łącznej kwoty dofinansowania.
Okres realizacji projektu: 1 listopad 2013 – 28 lutego 2015

Zespół projektowy

Koordynator projektu
Adam Sokołowski – adam.sokolowski [@t] livetrainings.com

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Brak ogłoszeń.

Archiwalne ogłoszenia o zamówieniach

21-11-2013 – ZO/LT/3-0-1/21-11-2013 – Zapytanie ofertowe na usługi księgowe
04-11-2013 – ZO/LT/1-0-1/04-11-2013 – Oferta pracy na stanowisku Koordynator etapów
04-11-2013 – ZO/LT/2-0-1/04-11-2013 – Zapytanie ofertowe na usługę wykonania specjalistycznej aplikacji internetowej
08-04-2014 – ZO/LT/4-0-1/08-04-2014 – Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze
09-04-2014 – ZO/LT/5-0-1/09-04-2014 – Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia wykonania projektu identyfikacji graficznej
09-04-2014 – ZO/LT/6-0-1/09-04-2014 – Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia wykonania projektu serwisu internetowego etap I