Platforma LiveTrainings

ballon-white-300px-72dpi

LiveTrainings to zintegrowana platforma umożliwiająca przeprowadzanie szkoleń w trybie social learning. W ramach platformy możesz projektować i udostępniać publicznie bądź wybranej grupie użytkowników:

 • szkolenia zawierające materiały wideo, dokumenty oraz ćwiczenia wykonywane na maszynach wirtualnych uruchamianych w chmurze LiveTrainings
 • testy kompetencyjne tworzone w oparciu o wcześniej przygotowaną bazę pytań
 • egzaminy praktyczne realizowane na maszynach wirtualnych uruchamianych w środowisku chmury LiveTrainings

a także

 • współpracować oraz wymieniać się wiedzą z innymi uczestnikami platformy dzięki wbudowanemu wewnętrznemu systemu przekazywania wiadomości oraz powiadomień
 • komunikatorowi pozwalającemu realizować połączenia wideo zarówno w trybie prywatnym jak i konferencyjnym

Technologia

Platforma LiveTrainings została napisana w języku programowania Java. Usługa do poprawnego działania nie wymaga instalacji na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania ani plugin-ów. Wystarczy standardowa przeglądarka internetowa.

Do tworzenia, zarządzania oraz uruchamiania maszyn wirtualnych wykorzystywanych w module Wirtualne Laboratoria oddajemy do dyspozycji uczestnikom platformy dedykowaną infrastrukturę LiveTrainings. Udostępniamy zestaw predefiniowanych obrazów maszyn wirtualnych działających w oparciu o najczęściej wykorzystywane dystrybucje z systemem operacyjnym Linux.

Do realizowania wysokiej jakości połączeń wideo w trybie prywatnym oraz konferencyjnym silnik platformy LiveTrainings wykorzystuje nowoczesny, stabilny i niezwykle wydajny protokół WebRTC. Aby móc w pełni korzystać z jego zalet wymagane jest uruchomienie platformy LiveTrainings z wykorzystaniem przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.

ballon-300px-72dpi

Moduł szkolenia – projektuj, publikuj oraz realizuj szkolenia

ballon-white-300px-72dpi

Szkolenia to główny moduł platformy LiveTrainings. Z jego pomocą możesz:

 • zaprojektować i udostępnić nowe szkolenie wykorzystując materiały takie jak filmy wideo, dokumenty, prezentacje, testy oraz ćwiczenia
 • zrealizować zakupione lub udostępnione szkolenie

Moduł Szkolenia jest zintegrowany z pozostałymi modułami platformy LiveTrainings w tym m.in z modułem Komunikator umożliwiającym komunikację z innymi uczestnikami szkoleń oraz mentorami. Zasoby i inne dane wchodzące w skład poszczególnych szkoleń przechowywane są w chmurze, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i wysoką dostępność.

Moduł wspiera mechanizmy ewaluacji szkoleń umożliwiając sprawdzenie wiedzy uczestnika szkolenia za pośrednictwem testów wykonywanych przed i na zakończenie szkolenia.

Moduł testów kompetencyjnych – projektuj, publikuj oraz realizuj testy

Za pośrednictwem modułu Testów Kompetencyjnych możesz:

 • stworzyć własną bazę pytań oraz zarządzać nią
 • do każdego pytania możesz dodać różne warianty odpowiedzi
 • zaprojektować nowy test kompetencyjny w oparciu o istniejącą bazę pytań (pytania jedno i wielokrotnego wyboru, typu uzupełnij oraz pytania otwarte i mieszane)
 • udostępnić gotowy test publicznie, wybranym użytkownikom lub grupie użytkowników
 • wykorzystać gotowy test jako element składowy projektowanego szkolenia
 • zrealizować zakupiony lub udostępniony w trybie prywatnym test kompetencyjny w zadanym terminie, w ramach ustalonego scenariusza oraz w określonym czasie
 • generować raporty, certyfikaty
ballon-300px-72dpi

Moduł komunikator

ballon-white-300px-72dpi

Komunikator umożliwia:

 • zestawianie połączeń wideo – wysoki poziom bezpieczeństwa oraz stabilności połączeń
  • w trybie prywatnym (jeden-na-jeden) – bezpośrednie szyfrowane połączenia pomiędzy użytkownikami
  • w trybie konferencyjnym – połączenia szyfrowane maksymalnie do 8 uczestników z wykorzystaniem serwerów konferencyjnych LiveTrainings
 • komunikację tekstową czat
  • w trybie prywatnym (jeden-na-jeden) oraz konferencyjnym
  • możliwość zdefiniowania statusu uczestnika (połączony, rozłączony, zajęty oraz ukryty)
  • rejestrowanie historii połączeń
  • rejestrowanie komunikatów, gdy użytkownik nie jest połączony
 • obsługę bazy kontaktów, w tym ich grupowanie oraz wymianę wiadomości i powiadomień pomiędzy użytkownikami

Moduł wirtualne laboratoria

Za pośrednictwem modułu Wirtualne Laboratoria możesz:

 • stworzyć „wirtualną salę szkoleniową” w oparciu o maszyny wirtualne działające w ramach platformy LiveTrainings
 • wykorzystać maszyny wirtualne do realizacji ćwiczeń i egzaminów praktycznych jako element składowy projektowanych szkoleń i testów kompetencyjnych
 • zaprojektować i zrealizować egzamin praktyczny uruchamiany na maszynach wirtualnych

Maszyny wirtualne uruchamiane są w bezpiecznym, izolowanym środowisku na platformie LiveTrainings. Dostęp do nich możliwy jest po jednym z wybranych protokołów tj. SSH, VNC, SPICE lub RDP. Połączenia realizowane są za pośrednictwem autorskiego serwera proxy oraz klienta dostępowego uruchamianego z poziomu przeglądarki internetowej.

ballon-300px-72dpi